Bootstack

Bootstack är en cloudtjänst (målntjänst) som hjälper dig och ditt företag/hemmsida att bygga upp och manövrera din så kallade ”openstack cloud”. Openstack service är en cloudtfunktion som kontrollerar stora lager av nätverksresurser genom ett datacenter som man kontrollerar via en Dahsboard. Man kan grovt sätt säga att bootstack är en cloudtjänst för ditt företags cloudfunktioner. Men det behöver inte vara en cloudtjänst eftersom dem erbjuder också så kallade”on premises” (på lokaler). Det innebär att du får välja att antingen är Ubuntu din värd för tjänsten eller så är det du som är värd med dina egna lokaler men med hjälp av Ubuntu. Ubuntu erbjuder alltså installation av funktionen samt administration av funktionen medan du lär dig hur man manövrerar målnet och dess olika komponenter.

Cloudtjänst/målntjänst är en IT tjänst som tillhandahålls över nätet för att hjälpa till med funktioner som normalt sett sköts av egna datorer men som med hjälp av målnet sköts av någon annan. Det kan exempelvis handla om olika program eller datalagring. Det finns en lång rad av olika målntjänster och det dyker upp nya hela tiden. Därmed finns det ingen konkret ”målntjänst” utan det är ett samlingsnamn för dem alla olika varav Bootstack är ett exempel.

Hur?

Bootstack bygger din Cloud, tillsammans designar ni hur den ska se ut och dess funktioner specifikt för dig och din sida. Antingen på ditt datacenter eller hostat. När målnet är skapat manövreras det av expertpersonal åt dig dagligen så det kan vara tillgängligt konstant. När du och ditt företag känner för det överförs kontrollen (Dashboarden) till dig smidigt genom att träna ditt team så att ni kan ha administrationen fullt ut på era lokaler.