Varför Ubuntu?

Ubuntu är en programvara som är till för alla, privatpersoner som företagare. Namnet kommer från det afrikanska språket. Det har två betydelser som syftar till dess tillgänglighet för alla. Dels betyder det ”jag är vad jag är på grund av vilka vi alla är” men också ”mänskligheten till andra”. Linux är företagarplattformen som ligger bakom Ubuntu i grunden. Tack vare projektet ”Debian” utvecklades Ubuntu. Idag tillhandahålls programvarans tjänster av Canonical. Det finns flera olika utgåvor av detta operativsystem som går att anpassa efter önskemål. Denna möjlighet ger flera fördelar. Nedan nämns några av de.

Förmånliga villkor på lika grunder

En av Ubuntus främsta visioner är att ge möjligheten till en programvara för alla, oavsett vem man är och vart man sitter. Med andra ord finns versioner som passar både privatpersoner och företagare med både små och stora behov. Några av de versioner som finns är Ubuntu Desktop för stationära och bärbara datorer i hemmiljö eller kontorsmiljö. Ubuntu Server är en annan variant som inte innehar ett grafiskt gränssnitt men däremot alla delar för servrar. Dock är inte detta ett hinder då det finns möjlighet att införskaffa grafiska gränssnitt för att kunna designa servern efter behov.

Varför Ubuntu?

Ubuntu har också speciella versioner anpassade för användare inom affärsbranschen under namnet Ubuntu Business Desktop Remix med passande programvaror. Andra versioner är Ubuntu TV och Ubuntu för Android.

Fördelen är att dessa versioner inte är fasta utan går att anpassa. Därför upplevs inte Ubuntu som toppstyrt utan kan utvecklas från alla till alla på ett fritt och öppet sätt under lika villkor.

Gratis operativsystem med stor frihet

Ubuntu är faktiskt helt gratis. Det gör att detta operativsystem aldrig blir en klassfråga. Oavsett vem du är, vad du jobbar med och vilka behov du har finns möjligheten att installera Ubuntu. Förutom att det är gratis finns också en stor frihet i användandet. Användaren kan fritt kopiera, köra, studera, ändra, distribuera, ladda ner och förbättra sin mjukvara utan kostnad.

Språkskillnader och funktionshinder har Ubuntu också haft i åtanke. Därför finns möjligheter till användarna oavsett språk och hinder, för att just alla ska kunna använda varan. Man kan förenkla användandet om man har ett visst hinder men också ställa in språket för att lättare hantera operativsystemet.

Öppen källkod främjar kreativiteten

Vad innebär en öppen källkod? Kort sagt innebär det frihet. Frihet för användarna att kreativt utforma nya lösningar som kan delas vidare inom själva programvaran. Man har rätt till information om licensen utan begränsningar. Tack vare en öppen källkod finns möjlighet till utveckling av både applikationer och system där varje användares spetskompetens kommer till nytta. I Ubuntu får alla vara kreatörer vilket skapar en bra demokratisk grund som genomsyrar programvaran. Ubuntu är ett operativsystem att testa!